1. Home
  2. Kinderrechten
  3. Het Kinderrechtenverdrag

Het Kinderrechtenverdrag

ER WAS EENS een vergadering en op die vergadering werden de rechten van het kind vastgelegd. Bijna alle landen van de wereld stelden een lijst op met dingen die kinderen echt nodig hebben. Bijvoorbeeld: recht op een goede gezondheid en gezonde voeding, recht op vrije tijd om te kunnen spelen en recht op onderwijs. Kan jij nog een paar rechten opnoemen?

Al deze rechten werden samen opgeschreven in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind dat op 20 november 1989 ‘geboren’ werd, dat is nu 25 jaar geleden! Het verdrag werd door bijna alle landen ter wereld aangenomen.

Maak hieronder kennis met een kindvriendelijke versie van alle artikels uit het Kinderrechtenverdrag.

Het Kinderrechtenverdrag

Het Kinderrechtenverdrag

ALLE KINDEREN TER WERELD HEBBEN DEZELFDE RECHTEN Wat staat er nu precies in het Kinderrechtenverdrag? Je leest het hier, voor de gelegenheid in begrijpbare taal. Kinderrechten tellen voor iedereen die jonger is dan 18 jaar. Zowel kleuters van 3 jaar als jongeren van 17 worden beschermd door het Kinderrechtenverdrag. Kinderrechten gelden voor alle kinderen. Niemand mag (…)
Kaartspel "Kinderrechten"

Kaartspel "Kinderrechten"

WIL JE MET JE VRIENDEN SPELEN? Vooraf: Download de kaarten. Print de kaarten af, en maak een groep samen met 3 tot 5 van je vrienden. Bekijk goed alle tekeningen op de spelkaarten en hun betekenis. * Spel 1 : MEMORY 1 (gemakkelijk) * Vind zoveel mogelijk « tweeling- of duokaarten » vinden. Een tweeling of duo bestaat uit een RECHTENKAART met TEKENING en de corresponderende (…)