1. Accueil
  2. Participatie
  3. Participatie
  4. Kort samengevat, participatie is…

Kort samengevat, participatie is…

Het recht hebben om je mening te geven en je ideeën te uiten, en dat er rekening mee gehouden wordt bij beslissingen die jou aanbelangen.
Ieder kind heeft het recht om te participeren ! Daarom...

Voorbeeld 1

Voorbeeld 1

...moeten kinderen geïnformeerd worden over de manier waarop ze kunnen participeren en ook over wat ze precies kunnen betekenen. Kinderen moeten begrijpen welke gevolgen hun participatie kan hebben en moeten weten wie de eindbeslissing zal nemen.
Voorbeeld 2

Voorbeeld 2

...mogen kinderen niet gedwongen worden om hun mening te geven en mogen ze ophouden met participeren wanneer zij dit wensen.
Voorbeeld 3

Voorbeeld 3

...moeten kinderen goed voorbereid worden. Daarom is er tijd nodig en moet er samengewerkt worden met volwassenen.. Participatie kan niet “snel-snel” gebeuren.