Wat is participatie ?

Participatie is...

Kort samengevat, participatie is…

Het recht hebben om je mening te geven en je ideeën te uiten, en dat er rekening mee gehouden wordt bij beslissingen die jou aanbelangen.
Ieder kind heeft het recht om te participeren! Daarom...

...moeten kinderen geïnformeerd worden over de manier waarop ze kunnen participeren en ook over wat ze precies kunnen betekenen. Kinderen moeten begrijpen welke gevolgen hun participatie kan hebben en moeten weten wie de eindbeslissing zal nemen.

...mogen kinderen niet gedwongen worden om hun mening te geven en mogen ze ophouden met participeren wanneer zij dit wensen.

...moeten kinderen goed voorbereid worden. Daarom is er tijd nodig en moet er samengewerkt worden met volwassenen.. Participatie kan niet “snel-snel” gebeuren.

Aan jou om te spelen!

En elders in de wereld?

Ponabana, de kindreporters in de Democratische Republiek Congo (DRC)

Dit programma van kindreporters bestaat al enkele jaren. UNICEF in Congo stelde voor om zo de Congolese kinderen die kinderrechten willen verdedigen, te ondersteunen.
Sinds toen, komen kindreportersop om de stem van de kinderen te laten horen en om hun rechten te doen gelden bij de beleidsmakers.
Om dit te doen, leren ze video’s te produceren, artikelen te schrijven, het woord te nemen.
Het idee van UNICEF en van deze kinderen is dat kinderen die gevormd en geïnformeerd zijn over hun rechten in staat zijn om deze te doen respecteren.

Laetitia, een jonge reporter in de Democratische Republiek Congo, vertelt in haar artikel “Zonder onderwijs, geen toekomst!”, Zie www.ponabana.com.

Laetitia is 14 jaar en is een kindreporter van UNICEF in de stad Goma en ook voorzitter van het Comité Onderwijs, Spel, Cultuur en Vrije Tijd van het Kinderparlement. Later zou Laetitia graag een grote journaliste willen worden om ook zo kinderrechten te blijven verdedigen om de wereld te veranderen.Haar slogan: "De Congolese jeugd is een massaal constructie wapen".

la petite laetitia