1. Home
  2. Kinderrechten
  3. Wat is UNICEF?

Wat is UNICEF?

Wat is UNICEF?

UNICEF is de afkorting van "United Nations International Childrens Fund". Dat betekent zoveel als het "Kinderfonds van de Verenigde Naties". De organisatie werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht (1946) om alle kinderen te helpen die slachtoffer werden van het geweld.

Sinds die bewuste dag heeft UNICEF al miljoenen kinderen in meer dan 200 landen geholpen. Zo zorgt de organisatie ervoor dat ze genoeg te eten en te drinken hebben, gezond zijn, verzorgd worden, naar school kunnen gaan, beschermd worden tegen mishandeling, hulp krijgen als er oorlog is of in geval van een natuurramp (bijvoorbeeld een aardbeving)...
Kortom, dat hun rechten gerespecteerd worden. Want daar is het hoog tijd voor.

De rode draad doorheen het werk van UNICEF is het Kinderrechtenverdrag! Alle kinderen hebben immers gelijke rechten. En die rechten moeten gerespecteerd worden.UNICEF komt op voor de rechten van ieder kind. Ga eens piepen bij That’s right, daar vind je alle kinderrechten op een rij.


UNICEF werkt altijd samen met andere organisaties, de regering, leerkrachten, ouders, en kids en teens zelf. Dat is de beste manier om echt iets te veranderen.

UNICEF wil ervoor zorgen dat elk kind:

  • een goede start krijgt in het leven ;
  • degelijk basisonderwijs kan volgen ;
  • kan opgroeien in een gezonde en veilige omgeving.

Om dit te bereiken werkt UNICEF rond zeven onderling verbonden domeinen, die belangrijk zijn voor een goede ontwikkeling van het kind:

1. Gezondheid

Gezondheid
© UNICEF/NYHQ2006-1800/Estey

Het verbeteren van de gezondheid is een van de vele verantwoordelijkheden in de strijd tegen armoede. Gezonde kinderen worden gezonde volwassenen, die op hun beurt hun levenstandaard, die van hun gemeenschap en van hun land verbeteren.

2. Hiv/aids en kinderen

Hiv/aids en kinderen
© UNICEF/UNI39797/Nesbitt

Iedere dag opnieuw worden 7.000 positie hiv-diagnoses gesteld bij kinderen. Twee miljoen kinderen onder de vijftien jaar leven met hiv. 90 percent van deze kinderen werden wees nadat ze hun mama aan deze ziekte verloren.

3. Water, toiletten en hygiëne

Water, toiletten en hygiëne
© Giacomo Pirozzi

Een glas kraantjeswater drinken, water koken voor pasta, een douche of bad nemen, onze handen wassen met zeep, naar het toilet gaan: dingen die we zo vanzelfsprekend vinden, dat we er niet meer bij stilstaan. Maar voor honderden miljoenen mensen wereldwijd is dit niet het geval. Zij hebben geen toegang tot veilig drinkwater, geen toiletten en geen zeep.

4. Voeding

Voeding
© UNICEF/GHAA2015-03240/Asselin

Goede voeding is van onschatbare waarde. Kinderen (en volwassenen) die goed gevoed zijn, zijn over het algemeen gezonder, productiever, en studeren beter. We weten maar al te goed dat ondervoeding verwoestend werkt.

5. Onderwijs

Onderwijs
© UNICEF/NYHQ2010-0458/Cullen

Miljoenen schoolplichtige kinderen wordt het recht op school ontnomen: 57 miljoen voor het lager onderwijs en 63 miljoen voor het secundaire onderwijs. De meesten onder hen zijn meisjes.

6. Bescherming

Bescherming
© UNICEF/NYHQ2004-0711/Pirozzi

Ieder kind heeft het recht op te groeien in een omgeving die het beschermt tegen geweld, uitbuiting, misbruik en discriminatie. Toch zijn nog altijd 300 miljoen kinderen op deze wereld het slachtoffer van geweld, uitbuiting en misbruik.

7. Sociale inclusie

Sociale inclusie
© UNICEF/UNI162100/Lynch

Via sociale inclusie willen wij alle kinderen betrekken bij onze programma’s. Geen enkel kind mag worden uitgesloten. Met andere woorden, we zijn vastbesloten om te vechten tegen elke vorm van uitsluiting van kinderen door de maatschappij.