1. Accueil
  2. Equity
  3. Equity
  4. Kort samengevat, equity is…
Voorbeeld 1

Voorbeeld 1

Alle schoenen passen niet bij alle voeten. Dat is logisch ! En ook wat andere dingen in het dagelijks leven betreft, moet men rekening houden met kinderen : gebouwen en materiaal moeten aangepast worden aan hun noden, leeftijd en mogelijkheden...