1. Accueil
  2. Participatie
  3. Participatie
  4. Kort samengevat, participatie is…
Voorbeeld 2

Voorbeeld 2

...mogen kinderen niet gedwongen worden om hun mening te geven en mogen ze ophouden met participeren wanneer zij dit wensen.